Logga EMSWEDEN
Extreme medic sweden
Hjärtat i Pre-hospital akutsjukvård

NYTT HOS OSS: WEBBUTIK & NY HEMSIDA

I vår webbutik hittar du inte bara produkter av högsta kvalitet för säkerhets- och sjukvårdsberedskap, utan även det engagemang och den kunskap som vår erfarna personal kan erbjuda. Vi strävar efter att fortsätta vara en pålitlig partner för våra kunder, och genom vår webbutik kan vi nu nå ännu fler och bidra till deras framgångsrika projekt.

UTBILDNINGAR

Första hjälpen
och Basic
L-ABC

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

1.

Första hjälpen
Basic L-ABC
& HLR

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

2.

Första hjälpen Advanced L-ABC & HLR

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

3.

Första hjälpen Extreme L-ABC & HLR

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

4.