Extreme medic sweden

UTBILDNINGAR

Första hjälpen
och Basic
L-ABC

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

1.

Första hjälpen
Basic L-ABC
& HLR

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

2.

Första hjälpen Advanced L-ABC & HLR

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

3.

Första hjälpen Extreme L-ABC & HLR

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

4.

MARKNADSOMRÅDEN

UTRUSTNING

Expeditionsutrustning för högriskområden, kläder, förvaring och skyddsutrustning

Taiga, 5.11, Snigel

KOMPETENSER

Instruktör och operatörskompetenser
för högriskområde, sjukvård och skyddsförare