Utbildning

Utbildningar i L-ABC och HLR som är anpassade för extrema miljöer!

Första hjälpen
och Basic
L-ABC

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

1.

Första hjälpen
Basic L-ABC
& HLR

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

2.

Första hjälpen Advanced L-ABC & HLR

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

3.

Första hjälpen Extreme L-ABC & HLR

Akut omhändertagande såsom stoppa livshotande blödningar, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge samt utlarmning och kommunikation.

4.