Våra medarbetare

Robert Näslund

Specialistsjuksköterska inom ambulans- och anestesisjukvård samt utbildad räddningsledare. Mångårig erfarenhet från ambulanshelikopter och ambulans samt räddning både nationellt och internationellt. Lång instruktörserfarenhet inom nämnda områden

Fredrik Lind

Specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. Mångårig erfarenhet från ambulanshelikopter och ambulans, Samt officer inom försvarsmakten

Peter Nelhagen

Specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och brandman. Mångårig erfarenhet av räddning och prehospitalt arbete både nationellt och internationellt. Lång instruktörserfarenhet inom ambulanssjukvård

Claes-Göran Karlsson

Specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och brandman. Mångårig erfarenhet av prehospitalt arbete både nationellt och internationellt. Lång instruktörserfarenhet inom ambulansssjukvård

Martin Liljekvist

Specialistsjuksköterska inom ambulans och anestesisjukvård samt utbildad brandman. Mångårig erfarenhet från ambulanshelikopter och ambulans. Instruktör för olika specialenheter